Машини крайцващи

Машини крайцващи

За високото качество на заваръчния шев е необходима предварителна подготовка на металните елементи, които ще се заваряват, а именно – изработването на фаска. Това може да се направи и с шлайфмашина, но отнема много време, прахът, шумът и вибрациите могат да навредят на здравето на работещия, а и качеството на заваръчния шев няма да е добро заради неголямата точност на фаската. За да се избегне всичко това, е създадена специализирана крайцваща машина, чието основно предназначение е подготовка на ръбовете, за които тръби, дюзи, колектори на котели или други метални изделия ще се свързват чрез заваряване. С нея се правят фаски под ъгъл 30о или 45о, а някои крайцващи машини – и фаска с U-образна форма. Крайцващата машина се използва успешно и за “обиране” на ръбовете преди боядисване, защото ръждата обикновено тръгва именно от острите ръбове.