Принадлежности за опаковане

Принадлежности за опаковане

За предпазване на тежките и обемни товари по време на транспорт и съхранение са създадени допълнителни принадлежности, съвместими с ръчните машини за чембероване и металните и пластмасови чембер ленти. Клипсовете (наречени още катарами) се използват в зависимост от конкретното им приложение и лентата за чембероване. Скобите се произвеждат с различно покритие и големина, зависеща от вида на чембер лентата и инструмента за чембероване. А ъглите служат за осигуряване на допълнителна стабилност, като предпазват ъглите на стоката по време на транспортиране, складиране и подреждането й една върху друга.