Пожарогасители

Пожарогасители

Малко са домовете, в които има пожарогасители, но за офиси, обществени и жилищни сгради, заводи, предприятия, автомобили, камиони и автобуси те са задължителен инвентар. Водните и водопенните пожарогасители са предназначени за гасене на пожари от клас А, т.е. причинени от запалването на хартия, дърва, пластмаса, плат, и не са подходящи за гасене на пожари в близост до електричество. Пожарогасителите с въглероден диоксид могат да се използват за гасене на всякакви пожари, с изключение на предизвиканите от газообразни вещества. Най-универсални са праховите пожарогасители, които гасят огъня по химически път при всякакви пожари, включително в близост до електричество.