Електронни елементи

Електронни елементи

В категорията Електронни елементи на сайта и в магазините на Ташев-Галвинг ООД предлагаме мостови изправители - грец схеми. Схемата Грец е диоден, двуполупериоден мост, преобразуващ променливия ток в пулсиращ. Изобретена е от немския физик Лео Грец. На входа се подава променливо напрежение, което може и да не е синусоидално. Във всеки от полупериодите, токът протича само през два диода. Другите два са запушени. В резултат на изхода се получава напрежение, пулсиращо с честота, два пъти по-голяма от захранващото напрежение. За да се постигне изправено, а не пулсиращо напрежение, е необходимо поставянето на кондензатор или стабилизатор на напрежение. Схемата Грец може да се конструира от отделни диоди, а може и да бъде в капсулован блок.