Прахоуловители и пречистватели на въздух

Прахоуловители и пречистватели на въздух

Прахоуловителите, сепараторите за прах и пречиствателите за въздух са от изключително голямо значение при работа в среда с високо запрашаване, каквато е например на строителните обекти. При рязане, шлайфане или полиране се отделят фини частици от материала, които попадат във въздуха и освен че замърсяват работното място, те се вдишват от работещите. Прахоуловителите, които ви предлагаме тук, са стандартни и индустриални, монофазни и трифазни, с дебит от 900 до 5750 м3/ч. За тях са предвидени и сепараторите за прах, които премахват замърсяванията във въздушния поток чрез циклонно отделяне на частиците с по-голяма маса. За още по-фино очистване на въздуха пък са предвидени пречиствателите, които улавят и най-дребните частици прах.