Плазмено рязане

Плазмено рязане

PAC апаратите са незаменим помощник при рязането на метали. Срезовете при плазменото рязане се характеризират с висока гладкост, отлично качество и в масовия случай не се нуждаят от допълнителна обработка. Рязането с PAC апарат е високопроизводително, универсално и безопасно – при него не се използват взривоопасни газове. PAC апаратите за плазмено рязане, които може да намерите при нас, са инверторни, производство на DECA, Tecnomec и Tefi. Предлагаме монофазни и трифазни варианти с номинален ток от 25 до 70 А. За всички плазморези при нас може да закупите и съответните принадлежности – горелки, държачи, дюзи, електроди, изолатори, дистанционни водачи и стойки за резак.