Електрическа свързваща техника

Електрическа свързваща техника

Функционална пневматична система няма как да се изгради без съответната електрическа свързваща техника. Към нея спадат колекторните разпределителни блокове, които имат входящ и изгодящ отвор с вътрешни цолови резби, пневматичните съединители за магнетвентили и бобини, които се закрепват за електромагнитния разпределител и съединителите за пневмогрупа. Освен тях, в „Ташев-Галвинг“ може да намерите и присъединителни елементи за пневматични и електрически разпределители за пневматични вентили с двупинови щекери.