Датчици

Датчици

Датчиците и сензорите са изключително важна част от пневматичната система. Те позволяват пълно автоматизиране, минимизират човешката намеса и предотвратяват грешки и повреди. В продуктовата ни листа сме включили пневматични датчици за положение - генератори на цилиндров сигнал, които служат за безконтактна пневматична сигнализация в края на хода на цилиндъра. В края на хода на цилиндъра сигналът се активира от падането на налягането на изгорелите газове и продължава, докато налягането в камерата на цилиндъра се повиши. Механичните пневматични прекъсвачи преобразуват пневматичния сигнал в електрически. При нас може да намерите пневмоелектрически преобразуватели на налягане на Festo за монтаж на G- или H-шина. Предлагаме и монофазни и трифазни пресостати - управляващи устройства, които следят налягането и изработват управляващ сигнал за пускане или спиране на помпа или компресор.