Подготовка на сгъстен въздух

Подготовка на сгъстен въздух

За подготовката за сгъстен въздух в пневматичните системи „Ташев-Галвинг“ предлага най-висококачествени решения, като основните производители, с които работим са лидерите Festo, Aignep и GAV. В продуктовата ни листа сме включили омаслители за прецизно дозиране на маслото, които намаляват износването на задвижващите агрегати при високо натоварване, мембранни регулатори на налягане с компенсация на предналягането и вторично обедвъздушаване, филтри за влагоуловители и филтър регулатори за филтриране на твърдите частици, смукателни вакуум-дюзи, при които компресираният въздух генерира вакуум на принципа на ежектора, както и различни филтър патрони. Не на последно място може да избирате между различни шумозаглушители, които заедно с редуцирането на шума, предотвратяват замърсяването на изходящите портове на пневматичните компоненти.